Mục được đánh dấu với thẻ "Kem trị nám giá bao nhiêu":

 0984.81.0404