Mục được đánh dấu với thẻ "an qua gi de giam mo bung":

 0984.81.0404