Mục được đánh dấu với thẻ "anh hot boy khong mac gi":

 0984.81.0404

Smiley face