Mục được đánh dấu với thẻ "bổ thận rizin":

 0984.81.0404

Smiley face