Mục được đánh dấu với thẻ "choco fit là gì":

 0984.81.0404

Smiley face