Mục được đánh dấu với thẻ "hondrocream giá bao nhiêu":

 0984.81.0404