Mục được đánh dấu với thẻ "kem hondrocream":

 0984.81.0404