Mục được đánh dấu với thẻ "kem trị mụn acnes":

 0984.81.0404