Mục được đánh dấu với thẻ "lam sao de bung nho":

 0984.81.0404