Mục được đánh dấu với thẻ "massage bụng bằng tay":

 0984.81.0404

Smiley face