Mục được đánh dấu với thẻ "nhân sâm sa mạc rizin":

 0984.81.0404