Mục được đánh dấu với thẻ "rizin có tốt không":

 0984.81.0404

Smiley face