Mục được đánh dấu với thẻ "rizin giá bao nhiêu":

 0984.81.0404

Smiley face