Mục được đánh dấu với thẻ "rizin japan":

 0984.81.0404

Smiley face