Mục được đánh dấu với thẻ "rizin là gì":

 0984.81.0404

Smiley face